Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Aktuellt

Människan, mötet och platsen – hur utvecklar vi socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen?

Nästa nationella konferens kommer att hållas den 12 -13 maj 2020 i Örebro. Boka in dagarna redan nu. Ta med dina arbetskamrater och förlägg mötet i dina nätverk i samband med konferensen. 

Håll utkik här för mer info

State of health in the EU – webbinarium 23 januari

Välkommen till ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenteras och diskuteras. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD,  European Observatory on Health Systems and Policies.

  • Vad innebär rapportens resultat  för den svenska hälsoutvecklingen och för hälso- och sjukvårdsystemet i Sverige?
  • Hur ska de utmaningar och möjligheter som lyfts i rapporten hanteras?
  • Finns det särskilda frågor som vi behöver kraftsamla kring?

23 januari 2020, klockan 09.00 – 11.00

Se programmet

Att leda och styra i samverkan – för ett socialt hållbart Sverige 2030

Konferensen ” Att leda och styra i samverkan – för ett socialt hållbart Sverige 2030” samlade över 400 deltagare i Uppsala. Det var främst strateger, utredare, verksamhetsutvecklare och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner bland besökarna. Stort tack till alla er som kom och gjorde en viktig konferens möjlig. Under två dagar fick vi ta del av exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030. 

Konferensdokumentation

Dokumentation

Här hittar du presentationer och filmer från mötesplatsens konferenser och seminarier.

Dokumentation